ദ്വാരക: ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ പുരാണം Part 4

ഗൾഫ്‌ ഓഫ് ഖമ്പത്ത് ഖനന സ്ഥലത്തെ കണ്ടെത്തലുകൾ

മറുവശത്ത്, കംബേ ഉൾക്കടലിൽ നടത്തിയ പര്യവേക്ഷണങ്ങളിൽ മണൽക്കല്ല് മതിലുകൾ, തെരുവുകളുടെ ഒരു ഗ്രിഡ്, 70 അടി വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരു കടൽ തുറമുഖത്തിന്റെ ചില തെളിവുകൾ, 7500 ബിസി പഴക്കമുള്ള കരക act ശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി. കണ്ടെടുത്ത കരക act ശല വസ്തുക്കളിൽ ഒരു കഷണം മരം, മൺപാത്ര ഷെൽഡുകൾ, കാലാവസ്ഥാ കല്ലുകൾ, തുടക്കത്തിൽ കൈ ഉപകരണങ്ങൾ, ഫോസിലൈസ് ചെയ്ത അസ്ഥികൾ, പല്ല് എന്നിവയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ ജിയോഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എൻ‌ജി‌ആർ‌ഐ), ലഖ്‌നൗവിലെ ബിർബൽ സാഹ്നി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയോബോട്ടണി (ബി‌എസ്‌ഐപി), അഹമ്മദാബാദിലെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി എന്നിവയിലേക്ക് കരക act ശല വസ്തുക്കൾ അയച്ചു. തടി കഷണം 9,500 വർഷം പഴക്കമുള്ള കാർബൺ ആയിരുന്നു.

2002 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2003 ജനുവരി വരെ ഗൾഫിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോട്ട് മടങ്ങി. ഈ ഖനനത്തിനിടെ, ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതും ചതുരവുമായ അടിത്തറ പോലുള്ള സവിശേഷതകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട രണ്ട് പാലിയോചാനലുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി നിയോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൺപാത്ര ഷെർഡുകൾ, മൈക്രോലിത്തുകൾ, വാട്ടിൽ, ഡ ub ബ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ചൂളയിലെ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡ്രെഡ്ജിംഗ് വഴി കരക act ശല വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തു. ഈ കരക act ശല വസ്തുക്കൾ മണിപ്പൂർ സർവകലാശാലയിലെയും ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെയും ലബോറട്ടറികളിൽ ഡേറ്റിംഗിനായി അയച്ചു, അവ 9000 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്തു


പുരാതന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം / നാഗരികത 4-5 ആയിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് മുഖ്യധാരാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പുരാതന ഇന്ത്യൻ നാഗരികത ആദ്യം വിശ്വസിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ പഴയതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 9 ആയിരം വർഷമെങ്കിലും കാമ്പെ ഉൾക്കടലിനു താഴെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോകുന്നു.

Post a Comment

0 Comments